Τοπική Αυτοδιοίκηση - Τοπική Δημοκρατία

Συζήτηση που αφορά την Τοπική Δημοκρατία!


Posted In: I-do

2 Σχόλια

I_do

March 3th, 2020 - 10:53AM

Καλώς ήρθατε στην ομάδα μας!

Παϊτέρης Κωνσταντίνος

January 1th, 2020 - 9:56AM

Φαίνεται , ωραίο Μπράβο σας πολύ καλή δουλειά